Priprema i izvodjenje kolonoskopije

Da bi se kolonoskopija mogla obaviti, debelo crijevo mora biti oslobođeno sadržaja, što se postiže upotrebom lijekova koji prazne creva, i dijetom. Priprema u većini slučajeva počinje 24 h prije pregleda. U nekim slučajevima je priprema za kolonoskopiju i duža. Kao lijek za pripremu se najčešće koristi Fortrans prašak, i to na sledeći način:

Rastvorite dvije kesice Fortrans praška u 2 litra vode i u 10h ujutru počnite da pijete. Ovu količinu tečnosti bi trebalo da popijete u naredna 2 -2,5 sata. Debelo crijevo počinje sa pražnjenjem 1-2 sata nakon što ste popili Fortrans.

U 18 h rastvorite još dvije kesice Fortrans praška u 2 litra vode i počnite da pijete. I ovu količinu tečnosti bi trebalo da popijete u naredna 2 - 2,5 sata.

Preporuka za dijetu je unos nealkoholnih bistrih napitaka: bistre supe, bistrih voćnih sokova, čaja, vode. Isplanirajte svoje obaveze, jer je neophodno da dan tokom kojeg se obavlja priprema za kolonoskopiju budete blizu toaleta.

Kolonoskopija se može izvoditi bez, ili sa anestezijom /ktarkotrajna opsta intravenska anestezija. Pacijenti koji redovno u terapiji koriste lijekove za regulaciju šećera u krvi, antikoagulativnu terapiju, aspirine, brufene, diklofene, prije izvođenja ove procedure moraju da konsultuju svog lekara oko upotrebe svoje terapije.

Kolonoskopija se izvodi plasiranjem kolonoskopa kroz čmar preko cjelokupnog debelog crijeva do ušća debelog u tanko crevo. Pregled nije bolan, ali je neprijatan, pa se sve češće savetuje primena kratkotrajne opšte anestezije, što je veoma komotno i bezbedno za pacijenta.

Komplikacije su danas rijetke, a riječ je o povredama zida crijeva instrumentom, krvavljenja na mestu biopsije, alergijskoj reakciji na anestetik ili lijek koji se daje prije intervencije. O komplikacijama i Vašem riziku mora Vas upoznati ljekar koji izvodi intervenciju, i Vi morate potpisati saglasnost.

Nakon završetka kolonoskopije koja je izvođena u anesteziji nije preporučljivo da sledeća 24 h radite i vozite, pa je poželjno da imate pratnju. Možete osećati naduvenost stomaka i ispuštanje gasova, koje prolazi par sati nakon intervencije. Čajevi i voda se mogu piti nakon 2 sata, i nastaviti sa uzimanjem lakše hrane.Kontaktaktirajte nas ili zakažite pregled