Preporuka je da se 8 sati prije intervencije ne uzimaju hrana i pića, i da se ne puši. Redovna terapija može se uzeti 2 sata prije procedure sa malo vode. Osobe koje se liječe od šećerne bolesti posebno se tretiraju (najčešće se smanjuje doza insulina), kao i pacijenti koji koriste antikoagulativnu terapiju ili aspirin i nesteroidne antiinflamatorne lekove (najčešće se izostavljaju).Takođe se savjetuje izostavljanje upotrebe antacida prije procedure, ako se ti medikamenti koriste u redovnoj terapiji. Zbog svega ovoga, prije izvođenja gastroskopije je neophodno konsultovati lekara.

Gastroskopija se može izvoditi u lokalnoj, ali i u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji, koja se u svijetu sve više preporučuje. U lokalnoj anesteziji, procedura nije bolna, ali pojedinim osobama jeste neprijatna, zbog nadražaja na povraćanje. U opštoj intravenskoj anesteziji, pri izvođenju procedure nema neprijatnosti - ne radi se intubacija, niti stavlja maska, a kontrolise se nivo budnosti pacijenta po potrebi.

Nakon gastroskopije izvedene u anesteziji nije preporočljivo da pacijent vozi i/ili radi, i poželjno je da dođe u pratnji, kao i da se nakon procedure odmori kod kuće. Dva sata nakon intervencije može da pije i da jede, i to prvih 24 h samo hladne napitke i laganu kašastu hranu.

Treba znati i da je moguća pojava osećaja suvoću grla, i nelagoda pri gutanju. Komplikacije su izuzetno rijetke, ali moguće, i to su: krvavljenje i perforacije (povrede zida nekog od organa za varenje), pa je zato neophodno da ljekar pacijentu ukaže na sve rizike, i da pacijent potpiše saglasnost.


Kontaktaktirajte nas ili zakažite pregled