Konsultativni pregledi

Reumatološki pregled

Reumatoloski pregled sastoji se od detaljne anamneze i fizikalnog pregleda, obraćajući specijalno pažnju na znakove inflamacije zgloba (tj. toplotu, otok mekih tkiva, izliv tečnosti) i funkcionalni status zgloba (tj. stepen pokretljivosti zgloba, ankiloza deformacija, atrofija). Dalje detaljno ispitivanje se dopunjava određenim laboratorijskim analizama u zavisnosti od toga na koju se bolest sumnja. Radi se kompletna krvna slike sa određivanjem brzine sedimentacije eritrocita, pregled urina, testovi na reumatoidne faktore i na antinuklearna antitjela, određivanje količine mokraćne kiseline u serumu i rentgenski pregledi kostiju i zglobova.
Kontaktirajte nas ili zakažite pregled