Ljekar uzme mali uzorak krvi iz vaše ruke sa iglom i posebno konstruisanim špricom. Krv onda ide kroz postupak, koji brzim rotiranjem izdvaja i koncentrira trombocite i faktore rasta, zatim se pod kontrolom Ultrazvuka aplicira na mjesto povrede. Cjelokupan ACP postupak po pravilu traje manje od 20min.