Kardiološki pregledi
Kardiologija je dio interne medicine koji se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti srca i krvnih žila. Oboljevanje i posledice KV bolesti biće značajno manje ako je primarna prevencija bolesti dobra a to podrazumjeva sve mjere koje imaju za cilj da spriječe nastanak bolesti odnosno da se eliminišu faktori rizka koji uzrokuju bolest.

KV bolesti obuhvataju: hipertenziju, koronarnu bolest, infarkt, arteriosklerozu, poremećaj srčanog ritma, srčane slabosti, bolesti srčanih zalisaka, bolesti ks srca i ostalih KS, upalnih stanja srca i perikarda…

Kardiološki Pregled obuhvata:

- Kardiološki pregled sa EKG-om;

- Ultrazvučni pregled srca sa kolor dopplerom; CW, PW, Power Doppler

- 24-časovni Holter pulsa;

Kardiološki pregled podrazumjeva:

– razgovor sa pacijentom u okviru anamneze,

– fizikalni auskultatorni pregled srca i magistralnih krvnih sudova,auskultacija pluća i opšti internistički pregled,sagledavanje opšteg statusa,mjerenje krvnog pritiska i pulsa na obje ruke, EKG snimak i njegova interpretacija, interpretacija lab. i drugih nalaza i medic. dokumentacije, postavljanje dijagnoze i određivanje terapije.Kontaktirajte nas ili zakažite pregled