Centar za hipertenziju
PZU Normedica je u svom sastavu organizovala Centar za hipertenziju (povišen krvni pritisak). U Centru rade Mr sc med Sanja Raicevic Internista - Endokrinolog , Dr Andrijana Kostic Internista -Kardiolog i Dr Saska Grupkovic Radiolog .

Ovaj centar formiran je sa idejom da se pacijentima sa povišenim krvnim pritiskom na jednom mjestu, za relativno kratko vrijeme kroz multidisciplinarni pristup odnosno timski rad omogući:

  • - Postavljanje dijagnoze i utvrdjivanje uzroka povišenog krvnog pritiska
  • - Utvrđivanje eventualnog oštećenja ciljnih organa visokim krvnim pritiskom (srce, bubrezi, krvni sudovi)
  • - Određivanje higijensko-dijetetskog režima života
  • - Određivanje optimalne medikamentozne terapije za povišen krvni pritisak
Ispitivanja pacijenta sa povišenim krvnim pritiskom obuhvata sledeće preglede:

Laboratorijske analize (SE, CRP, krvna slika, glikemija, urea, kreatinin, mokraćna kiselina, transaminaze, natrijum, kalijum, lipidni status, urin)

EKG

Pregled kardiologa

Ultrazvučni pregled srca

Ultrazvučni pregled bubrega, nadbubrega i stomačne aorte sa kolor doplerom

Pregled endokrinologa

Ultrazvučni pregled štitaste žlijezdeLjEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE-ENDOKRINOLOG

Vrši procjenu funkcije endokrinih žlezda (putem fizičkog pregleda pacijenta i pregleda laboratorijskih analiza) čiji bi poremećaj mogao biti uzrok povišenog krvnog pritiska.

Indikuje da se izvrši laboratorijska analiza hormona kore i srži nadbubrežne žlijezde (aldosterona i kateholamina) kao i hormona štitaste žlijezde u cilju utvrdjivanja endokrinog porijekla hipertenzije (tumori hipofize, nadbubrežne žlijezde - kore i srži i hiperfunkcija štitaste žlijezde).

Prema potrebi upućuje pacijenta na detaljnije endokrinološko ispitivanje.

Po završenom pregledu endokrinolog piše ljekarski izvještaj.Kontaktirajte nas ili zakažite pregled