Ambulanta za bolesti štitaste žlijezde

Dijagnostika i liječenje poremećaja u funkciji štitaste žlijezde:
hypothyreosa (smanjena funkcija), hyperthyreosa (povećana funkcija), thyroiditis (akutna/subakutna ili hronična imunološka upala štitaste žlijezde)

Praćenje trudnica sa smanjenim ili povećanim radom štitaste žlijezde
(hypo/hyperthyreosa).

Ultrazvuk štitaste žlijezde
-Ultrazvučna dijagnostika čvorova štitaste žljezde kao i upalnih promjena (thyroiditisa).

Biopsija štitaste žlijezde
Iglena biopsija štitaste žlezde vodjena ultrazvukom (FNAB) , se radi sa ciljem da bi se ćelije promijenjenog tkiva laboratorijski ispitale i na osnovu toga donijela odluka o daljem lečenju ili praćenjuKontaktaktirajte nas ili zakažite pregled